RubyGems Navigation menu

polyamory 0.0.3

这个 Gem 版本已经 yanked(废弃了),他无法提供下载,也无法被其他的 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 0.6.2 - March 09, 2013 (10.0 KB)
  2. 0.6.0 - March 08, 2013 (9.5 KB)
  3. 0.0.5 - October 08, 2011 (5.5 KB)
  4. 0.0.4 - April 26, 2011 (5.5 KB)
  5. 0.0.3 - February 28, 2011 (5.5 KB) 已废弃
  6. 0.0.2 - December 30, 2010 (5.5 KB)
显示所有 (8 个版本)

所有者:

Yanked by:

作者:

  • Mislav Marohnić

SHA 256 checksum:

4ecf7bf3639f0e7dc3ee79c6fc10d865e169a890609e989412ac02f71eb22d9d

下载总次数 15,145

这个版本 33

许可:

需要的 Ruby 版本:

需要的 RubyGems 版本:

相关链接: