RubyGems Navigation menu

oxidized 0.0.7

这个 Gem 版本已经 yanked(废弃了),他无法提供下载,也无法被其他的 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 0.28.0 - May 18, 2020 (113.5 KB)
  2. 0.27.0 - October 27, 2019 (110.5 KB)
  3. 0.26.3 - March 06, 2019 (103.0 KB)
  4. 0.26.2 - March 05, 2019 (103.0 KB)
  5. 0.26.1 - March 04, 2019 (103.0 KB)
  6. 0.0.7 - April 29, 2013 (15.5 KB) 已废弃
显示所有 (105 个版本)

所有者:

Yanked by:

作者:

  • Saku Ytti

SHA 256 checksum:

ec7258f45089cabd1cabfec3a01ffdc510bdd3089fedbdd6a77cc5959e1f21d9

下载总次数 123,600

这个版本 67

许可:

需要的 Ruby 版本:

需要的 RubyGems 版本:

相关链接: