RubyGems Navigation menu

opn 1.0.1

这个 Gem 版本已经 yanked(废弃了),他无法提供下载,也无法被其他的 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 1.0.59 - February 07, 2023 (9.0 KB)
  2. 1.0.58 - September 07, 2022 (8.5 KB)
  3. 1.0.57 - August 15, 2021 (8.5 KB)
  4. 1.0.1 - March 27, 2014 (5.0 KB) 已废弃
显示所有 (60 个版本)

所有者:

Yanked by:

作者:

  • Robert A. Heiler

SHA 256 checksum:

a20fa55f443113f49f8a25b0081ccdddf29c2ddd68837643fc2141eecec9c953

下载总次数 46,224

这个版本 1,184

许可:

GPL 2

需要的 Ruby 版本: >= 1.8.7

相关链接: