RubyGems Navigation menu

open_in_browser 1.0.35

这个 Gem 版本已经 yanked(废弃了),他无法提供下载,也无法被其他的 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 1.0.36 - March 02, 2021 (8.0 KB)
  2. 1.0.35 - January 18, 2021 (8.0 KB) 已废弃
  3. 1.0.19 - April 12, 2018 (7.0 KB)
  4. 1.0.18 - April 12, 2018 (7.0 KB)
  5. 1.0.17 - February 22, 2018 (7.0 KB)
  6. 1.0.16 - February 21, 2018 (7.0 KB)
显示所有 (34 个版本)

所有者:

Pushed by:

Yanked by:

作者:

  • Robert A. Heiler

SHA 256 checksum:

2112cb93cb6629c7c5fea1a465c38d811025d7649872d02bd47ee29b80e33042

下载总次数 24,677

这个版本 149

许可:

GPL-2.0

需要的 Ruby 版本: >= 2.7.2

需要的 RubyGems 版本: >= 3.2.1

相关链接: