RubyGems Navigation menu

muck-raker 0.3.14

The aggregation and recommendation daemons for the muck system.

版本列表:

  1. 3.1.0 - November 18, 2010 (7.4 MB)
  2. 3.0.0 - October 16, 2010 (7.4 MB)
  3. 0.3.18 - September 16, 2010 (7.4 MB)
  4. 0.3.17 - September 16, 2010 (7.4 MB)
  5. 0.3.16 - September 13, 2010 (7.4 MB)
  6. 0.3.14 - April 29, 2010 (7.3 MB)
显示所有 (78 个版本)

所有者:

作者:

  • Joel Duffin Justin Ball

SHA 256 checksum:

bacacd45d4bdc9cc9558124851e44073374cdd8e42095b34413cb6ae46fe1932

下载总次数 190,659

这个版本 2,375

Gemfile:
= 复制到剪贴板 已复制

安装:
=

许可:

需要的 Ruby 版本:

相关链接: