RubyGems Navigation menu

minimal-jekyll-theme 0.2.0