RubyGems Navigation menu

minimal-jekyll-theme 0.1.3