RubyGems Navigation menu

merb-cache 1.0.1

Merb plugin that provides caching (page, action, fragment, object)

版本列表:

 1. 1.1.3 - July 11, 2010 (25.5 KB)
 2. 1.1.2 - June 17, 2010 (25.5 KB)
 3. 1.1.1 - June 14, 2010 (25.5 KB)
 4. 1.1.0 - March 22, 2010 (26.0 KB)
 5. 1.1.0.rc1 - March 14, 2010 (26.0 KB)
 6. 1.0.1 - July 25, 2009 (26.0 KB)
显示所有 (37 个版本)

Runtime 依赖关系 (1):

 • merb-core >= 1.0.1
 • 所有者:

  作者:

  • Ben Burkert

  SHA 256 checksum:

  e7fd75b92ec5110480e6eab2fb016be25dacc50ce83c147f20929298c30778bc

  下载总次数 139,647

  这个版本 3,111

  Gemfile:
  = 复制到剪贴板 已复制

  安装:
  =

  许可:

  需要的 Ruby 版本:

  相关链接: