RubyGems Navigation menu

marfa 0.0.1.2a

这个 Gem 版本已经 yanked(废弃了),他无法提供下载,也无法被其他的 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 0.10.2 - April 18, 2018 (16.5 KB)
  2. 0.10.1 - February 15, 2018 (16.5 KB)
  3. 0.10.0 - February 06, 2018 (16.5 KB)
  4. 0.9.1 - December 29, 2017 (16.5 KB)
  5. 0.9.0 - December 21, 2017 (16.5 KB)
  6. 0.0.1.2a - January 12, 2017 (9.0 KB) 已废弃
显示所有 (60 个版本)

所有者:

Yanked by:

作者:

  • Max Krechetov, Roman Yakushev

SHA 256 checksum:

7e91bbd351337b0bb9d36a0a8463ed28cb75e899d4ba49b2722115ccf5f553cf

下载总次数 49,775

这个版本 2

许可:

MIT

需要的 Ruby 版本: >= 0

需要的 RubyGems 版本: > 1.3.1

相关链接: