RubyGems Navigation menu

jeff 2.0.1

这个 Gem 版本已经 yanked(废弃了),他无法提供下载,也无法被其他的 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 2.0.2 - August 07, 2020 (7.5 KB)
  2. 2.0.1 - August 07, 2020 (7.5 KB) 已废弃
  3. 2.0.0 - January 31, 2017 (9.5 KB)
  4. 1.5.2 - January 24, 2017 (9.5 KB)
  5. 1.5.1 - September 12, 2015 (9.0 KB)
  6. 1.5.0 - July 15, 2015 (9.5 KB)
显示所有 (35 个版本)

所有者:

Pushed by:

Yanked by:

作者:

  • Hakan Ensari

SHA 256 checksum:

32860ce1749b4d17ec052096b8bfcd8de43ef08499b5fb8fe8211d9b6c2d4d5e

下载总次数 849,240

这个版本 39

许可:

MIT

需要的 Ruby 版本: >= 2.5

相关链接: