RubyGems Navigation menu

jdbc-h2 1.4.181

Install this gem `require 'jdbc/h2'` and invoke `Jdbc::H2.load_driver` within JRuby to load the driver.

版本列表:

  1. 1.4.197 - November 29, 2018 (1.8 MB)
  2. 1.4.193 - December 23, 2016 (1.7 MB)
  3. 1.4.187 - April 24, 2015 (1.6 MB)
  4. 1.4.181 - February 14, 2015 (1.6 MB)
  5. 1.4.178 - May 30, 2014 (1.5 MB)
显示所有 (13 个版本)

所有者:

作者:

  • Nick Sieger, Ola Bini, Karol Bucek and JRuby contributors

SHA 256 checksum:

b9c24eb7003e393c484547b4d94bc8c6d8b409335bfcea07df5f7673bb1a40e9

下载总次数 81,891

这个版本 5,517

Gemfile:
= 复制到剪贴板 已复制

安装:
=

许可:

需要的 Ruby 版本: >= 0

相关链接: