RubyGems Navigation menu

humanize 1.4.0

Extension to Numeric to humanize numbers

版本列表:

  1. 2.5.1 - January 01, 2021 (107.0 KB)
  2. 2.5.0 - October 23, 2020 (107.0 KB)
  3. 2.4.3 - August 04, 2020 (100.5 KB)
  4. 2.4.2 - February 29, 2020 (100.5 KB)
  5. 2.4.1 - January 04, 2020 (100.5 KB)
  6. 1.4.0 - May 22, 2017 (43.5 KB)
显示所有 (30 个版本)

所有者:

作者:

  • Jack Chen, Ryan Bigg

SHA 256 checksum:

911bde4358f1c05f813154c4cd85fade75b01bc8c6633cc4b2cbc983d5c99ccf

下载总次数 5,349,148

这个版本 154,870

Gemfile:
= 复制到剪贴板 已复制

安装:
=

许可:

需要的 Ruby 版本: >= 0

相关链接: