RubyGems Navigation menu

grpc-tools 1.6.0

protoc and the Ruby gRPC protoc plugin

版本列表:

  1. 1.38.0.pre1 - May 11, 2021 (11.5 MB)
  2. 1.37.1 - April 30, 2021 (11.5 MB)
  3. 1.37.0 - April 07, 2021 (11.5 MB)
  4. 1.37.0.pre1 - April 07, 2021 (11.5 MB)
  5. 1.36.0 - February 25, 2021 (11.5 MB)
  6. 1.6.0 - August 30, 2017 (9.3 MB)
显示所有 (100 个版本)

所有者:

作者:

  • grpc Authors

SHA 256 checksum:

11208cc66f83944f8665062a2a0c6edd9ea6197a2a0fa51b5b20ab8c071233d4

下载总次数 7,219,037

这个版本 6,357

Gemfile:
= 复制到剪贴板 已复制

安装:
=

许可:

Apache-2.0

需要的 Ruby 版本: >= 0

相关链接: