RubyGems Navigation menu

gemoji 2.0.0

Image assets and character information for emoji.

Gemfile:
= 复制到剪贴板 已复制

安装:
=

版本列表:

  1. 4.1.0 - March 29, 2023 (42.0 KB)
  2. 4.0.1 - November 22, 2022 (41.5 KB)
  3. 4.0.0 - November 16, 2022 (41.5 KB)
  4. 4.0.0.rc3 - July 26, 2021 (40.0 KB)
  5. 4.0.0.rc2 - January 31, 2020 (40.0 KB)
  6. 2.0.0 - July 23, 2014 (3.8 MB)
显示所有 (25 个版本)

所有者:

作者:

  • GitHub

SHA 256 checksum:

5ef00e0010d0a9471c09ba6c4ef80dbe05ebee6c2d4d4a42bba193a3ba833641

下载总次数 23,208,506

这个版本 5,840

许可:

MIT

需要的 Ruby 版本: > 1.9

相关链接: