RubyGems Navigation menu

garth-jekyll-theme 1.0.5