RubyGems Navigation menu

fae-rails 0.0.0

这个 Gem 版本已经 yanked(废弃了),他无法提供下载,也无法被其他的 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 2.1.0 - May 30, 2019 (731.0 KB)
  2. 2.0.0 - May 10, 2018 (726.0 KB)
  3. 1.7.1 - January 19, 2018 (705.5 KB)
  4. 1.7.0 - December 07, 2017 (704.0 KB)
  5. 1.6.0 - September 01, 2017 (141.7 MB)
  6. 0.0.0 - March 16, 2015 (4.0 KB) 已废弃
显示所有 (16 个版本)

所有者:

Yanked by:

作者:

  • James Kurczodyna

SHA 256 checksum:

5577a7b098e25ffef74edaca2bbc5a386e60f08214be90af822de3459c88ca27

下载总次数 28,006

这个版本 466

许可:

需要的 Ruby 版本: >= 0

需要的 RubyGems 版本:

相关链接: