RubyGems Navigation menu

event_bus 1.1.0

这个 Gem 版本已经 yanked(废弃了),他无法提供下载,也无法被其他的 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 1.1.1 - December 22, 2014 (9.0 KB)
  2. 1.1.0 - December 22, 2014 (9.0 KB) 已废弃
  3. 1.0.0 - April 19, 2013 (7.5 KB)
  4. 0.1.1 - April 19, 2013 (8.0 KB)
  5. 0.1.0 - April 18, 2013 (7.5 KB)
  6. 0.0.4 - January 27, 2013 (6.5 KB)
显示所有 (9 个版本)

所有者:

Yanked by:

作者:

  • Kevin Rutherford

SHA 256 checksum:

50d3009f4bb7dc1bc0a6db5a24fe87a5f439bec58f115bb6e4e35991cfa6b83c

下载总次数 1,182,246

这个版本 3

许可:

需要的 Ruby 版本: >= 0

需要的 RubyGems 版本:

相关链接: