RubyGems Navigation menu

dictionaries 0.2.77

这个 Gem 版本已经 yanked(废弃了),他无法提供下载,也无法被其他的 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 0.2.173 - June 12, 2020 (51.5 KB)
  2. 0.2.77 - March 28, 2019 (46.0 KB) 已废弃
显示所有 (429 个版本)

所有者:

Yanked by:

作者:

  • Robert A. Heiler

SHA 256 checksum:

497b5daf2ef59f5a4c6cedd71dc2d9eb3d86aa23c466211178d336d0ae236fae

下载总次数 170,709

这个版本 123

许可:

GPL-2.0

需要的 Ruby 版本: >= 2.6.2

需要的 RubyGems 版本: >= 3.0.3

相关链接: