RubyGems Navigation menu

dictionaries 0.2.74

這個 Gem 版本已被移除,因此無法提供下載,也無法被其他的 Gem 相依。

版本列表:

  1. 0.2.182 - January 18, 2021 (55.0 KB)
  2. 0.2.181 - December 13, 2020 (54.5 KB)
  3. 0.2.74 - March 17, 2019 (46.0 KB) 已被移除
顯示所有版本(共 438)

擁有者:

Yanked by:

作者:

  • Robert A. Heiler

SHA 256 checksum:

d66c5b615fc3d10039070c75df0503a8d7b2720f3b41cdcf087305629e000c5d

總下載次數 172,069

這個版本 139

License:

GPL-2.0

Ruby 版本需求: >= 2.6.2

RubyGems 版本需求: >= 3.0.3

相關連結: