RubyGems Navigation menu

dictionaries 0.2.72

這個 Gem 版本已被移除,因此無法提供下載,也無法被其他的 Gem 相依。

版本列表:

  1. 0.2.160 - November 13, 2019 (50.5 KB)
  2. 0.2.72 - March 16, 2019 (46.0 KB) 已被移除
顯示所有版本(共 416)

擁有者:

Yanked by:

作者:

  • Robert A. Heiler

SHA 256 checksum:

419abf5c78fc0b00cd54ef607979b65a5880b6ebcf22e774d9e6f373f1044409

總下載次數 168,488

這個版本 29

License:

GPL-2.0

Ruby 版本需求: >= 2.6.2

RubyGems 版本需求: >= 3.0.3

相關連結: