RubyGems Navigation menu

dictionaries 0.2.72

这个 Gem 版本已经 yanked(废弃了),他无法提供下载,也无法被其他的 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 0.2.160 - November 13, 2019 (50.5 KB)
  2. 0.2.72 - March 16, 2019 (46.0 KB) 已废弃
显示所有 (416 个版本)

所有者:

Yanked by:

作者:

  • Robert A. Heiler

SHA 256 checksum:

419abf5c78fc0b00cd54ef607979b65a5880b6ebcf22e774d9e6f373f1044409

下载总次数 168,488

这个版本 29

许可:

GPL-2.0

需要的 Ruby 版本: >= 2.6.2

需要的 RubyGems 版本: >= 3.0.3

相关链接: