RubyGems Navigation menu

dictionaries 0.2.34

这个 Gem 版本已经 yanked(废弃了),他无法提供下载,也无法被其他的 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 0.2.186 - May 28, 2021 (57.0 KB)
  2. 0.2.34 - July 17, 2018 (44.5 KB) 已废弃
显示所有 (442 个版本)

所有者:

Yanked by:

作者:

  • Robert A. Heiler

SHA 256 checksum:

8a87288cb3141c1d30386489abdd82761ee12ae668ed5eb8f01604cf73684a73

下载总次数 172,773

这个版本 290

许可:

GPL-2.0

需要的 Ruby 版本: >= 2.5.1

需要的 RubyGems 版本: >= 2.7.7

相关链接: