RubyGems Navigation menu

dictionaries 0.2.24

这个 Gem 版本已经 yanked(废弃了),他无法提供下载,也无法被其他的 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 0.2.193 - November 18, 2021 (58.5 KB)
  2. 0.2.24 - June 30, 2018 (44.0 KB) 已废弃
显示所有 (449 个版本)

所有者:

Yanked by:

作者:

  • Robert A. Heiler

SHA 256 checksum:

3179f5c6c267666adba45b4b0fd9960b79a1db2e6201f65bf92ecd0cf048a7a1

下载总次数 174,674

这个版本 279

许可:

GPL-2.0

需要的 Ruby 版本: >= 2.5.1

需要的 RubyGems 版本: >= 2.7.7

相关链接: