RubyGems Navigation menu

dictionaries 0.2.21

这个 Gem 版本已经 yanked(废弃了),他无法提供下载,也无法被其他的 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 0.2.191 - September 05, 2021 (58.0 KB)
  2. 0.2.21 - June 24, 2018 (44.0 KB) 已废弃
显示所有 (447 个版本)

所有者:

Yanked by:

作者:

  • Robert A. Heiler

SHA 256 checksum:

68d753284f8efffa53046b758b04551fa9cacbb254d88141a7a2d9d8f957c09c

下载总次数 173,703

这个版本 291

许可:

GPL-2.0

需要的 Ruby 版本: >= 2.5.1

需要的 RubyGems 版本: >= 2.7.7

相关链接: