RubyGems Navigation menu

dictionaries 0.2.182

这个 Gem 版本已经 yanked(废弃了),他无法提供下载,也无法被其他的 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 0.2.186 - May 28, 2021 (57.0 KB)
  2. 0.2.182 - January 18, 2021 (55.0 KB) 已废弃
显示所有 (442 个版本)

所有者:

Pushed by:

Yanked by:

作者:

  • Robert A. Heiler

SHA 256 checksum:

902cf679db6efd109fe563bdacc1316b7b8350c1d1848b5e0d03496486eecbaa

下载总次数 172,741

这个版本 217

许可:

MIT

需要的 Ruby 版本: >= 2.7.2

需要的 RubyGems 版本: >= 3.2.1

相关链接: