RubyGems Navigation menu

dictionaries 0.2.181

这个 Gem 版本已经 yanked(废弃了),他无法提供下载,也无法被其他的 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 0.2.188 - July 22, 2021 (57.5 KB)
  2. 0.2.181 - December 13, 2020 (54.5 KB) 已废弃
显示所有 (444 个版本)

所有者:

Pushed by:

Yanked by:

作者:

  • Robert A. Heiler

SHA 256 checksum:

cb5e4e9f029cb1c23cc0b9c49867125f836e4716eb41a06dfff0af01f1baea2a

下载总次数 173,211

这个版本 157

许可:

MIT

需要的 Ruby 版本: >= 2.7.2

需要的 RubyGems 版本: >= 3.1.4

相关链接: