RubyGems Navigation menu

dictionaries 0.2.178

这个 Gem 版本已经 yanked(废弃了),他无法提供下载,也无法被其他的 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 0.2.191 - September 05, 2021 (58.0 KB)
  2. 0.2.178 - November 05, 2020 (54.0 KB) 已废弃
显示所有 (447 个版本)

所有者:

Pushed by:

Yanked by:

作者:

  • Robert A. Heiler

SHA 256 checksum:

13339d7f819b04300db2f6887744bfb412c4947f4217ce7f83d0425ecee1be07

下载总次数 173,687

这个版本 124

许可:

MIT

需要的 Ruby 版本: >= 2.7.2

需要的 RubyGems 版本: >= 3.1.4

相关链接: