RubyGems Navigation menu

dictionaries 0.2.173

这个 Gem 版本已经 yanked(废弃了),他无法提供下载,也无法被其他的 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 0.2.191 - September 05, 2021 (58.0 KB)
  2. 0.2.173 - June 12, 2020 (51.5 KB) 已废弃
显示所有 (447 个版本)

所有者:

Pushed by:

Yanked by:

作者:

  • Robert A. Heiler

SHA 256 checksum:

d47420324357fa2dbec9f1278280d805d6140774987d8d00b211285beba49286

下载总次数 173,718

这个版本 230

许可:

MIT

需要的 Ruby 版本: >= 2.7.1

需要的 RubyGems 版本: >= 3.1.4

相关链接: