RubyGems Navigation menu

dictionaries 0.2.168

这个 Gem 版本已经 yanked(废弃了),他无法提供下载,也无法被其他的 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 0.2.172 - May 12, 2020 (51.0 KB)
  2. 0.2.168 - February 12, 2020 (50.5 KB) 已废弃
显示所有 (428 个版本)

所有者:

Pushed by:

Yanked by:

作者:

  • Robert A. Heiler

SHA 256 checksum:

0a839ef7a8f45ccd2f5b8c4b900ef469259cc3c60b30a295532f994b923c8286

下载总次数 170,467

这个版本 148

许可:

MIT

需要的 Ruby 版本: >= 2.7.0

需要的 RubyGems 版本: >= 3.1.2

相关链接: