RubyGems Navigation menu

dictionaries 0.2.134

這個 Gem 版本已被移除,因此無法提供下載,也無法被其他的 Gem 相依。

版本列表:

  1. 0.2.173 - June 12, 2020 (51.5 KB)
  2. 0.2.134 - July 02, 2019 (49.0 KB) 已被移除
顯示所有版本(共 429)

擁有者:

Pushed by:

Yanked by:

作者:

  • Robert A. Heiler

SHA 256 checksum:

9bfd9dfb33310186e34a8cc07984abcc3bc9c5f05844cad1da60d753953817c1

總下載次數 170,707

這個版本 103

License:

GPL-2.0

Ruby 版本需求: >= 2.6.3

RubyGems 版本需求: >= 3.0.3

相關連結: