RubyGems Navigation menu

dictionaries 0.2.128

这个 Gem 版本已经 yanked(废弃了),他无法提供下载,也无法被其他的 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 0.2.182 - January 18, 2021 (55.0 KB)
  2. 0.2.128 - June 28, 2019 (49.0 KB) 已废弃
显示所有 (438 个版本)

所有者:

Pushed by:

Yanked by:

作者:

  • Robert A. Heiler

SHA 256 checksum:

d81826f1238394149b44d7bd8db35500d5a9700cecf47da1d53089afb4e73f02

下载总次数 172,156

这个版本 114

许可:

GPL-2.0

需要的 Ruby 版本: >= 2.6.3

需要的 RubyGems 版本: >= 3.0.3

相关链接: