RubyGems Navigation menu

dictionaries 0.2.120

这个 Gem 版本已经 yanked(废弃了),他无法提供下载,也无法被其他的 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 0.2.173 - June 12, 2020 (51.5 KB)
  2. 0.2.120 - June 11, 2019 (49.0 KB) 已废弃
显示所有 (429 个版本)

所有者:

Yanked by:

作者:

  • Robert A. Heiler

SHA 256 checksum:

224d88a0071ffd5c1ba5ab2b10be26cbcaff8b2eac55e8b18e988f11834d83da

下载总次数 170,707

这个版本 153

许可:

GPL-2.0

需要的 Ruby 版本: >= 2.6.3

需要的 RubyGems 版本: >= 3.0.3

相关链接: