RubyGems Navigation menu

dictionaries 0.2.11

这个 Gem 版本已经 yanked(废弃了),他无法提供下载,也无法被其他的 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 0.2.177 - September 19, 2020 (52.5 KB)
  2. 0.2.11 - May 19, 2018 (44.0 KB) 已废弃
显示所有 (433 个版本)

所有者:

Yanked by:

作者:

  • Robert A. Heiler

SHA 256 checksum:

1d30b1ad92bc7c41a4037659274922a5a3dbe93d58022136ccd6a519f9506e82

下载总次数 171,402

这个版本 270

许可:

GPL-2.0

需要的 Ruby 版本: >= 2.5.1

需要的 RubyGems 版本: >= 2.7.6

相关链接: