RubyGems Navigation menu

dictionaries 0.2.101

这个 Gem 版本已经 yanked(废弃了),他无法提供下载,也无法被其他的 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 0.2.170 - March 14, 2020 (51.0 KB)
  2. 0.2.169 - February 24, 2020 (51.0 KB)
  3. 0.2.101 - May 03, 2019 (46.5 KB) 已废弃
显示所有 (426 个版本)

所有者:

Yanked by:

作者:

  • Robert A. Heiler

SHA 256 checksum:

85187dfbaace6edbd37e16e541e0252aa9874d20b0047118ea22836a04d5e7c0

下载总次数 170,064

这个版本 105

许可:

GPL-2.0

需要的 Ruby 版本: >= 2.6.3

需要的 RubyGems 版本: >= 3.0.3

相关链接: