RubyGems Navigation menu

dictionaries 0.1.17

这个 Gem 版本已经 yanked(废弃了),他无法提供下载,也无法被其他的 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 0.2.174 - July 22, 2020 (52.0 KB)
  2. 0.2.173 - June 12, 2020 (51.5 KB)
  3. 0.1.17 - February 17, 2018 (43.0 KB) 已废弃
显示所有 (430 个版本)

所有者:

Yanked by:

作者:

  • Robert A. Heiler

SHA 256 checksum:

d2972b2dba4224f8ca0127e989a408f35940ccedb16cb82fd20499165c423f4e

下载总次数 170,888

这个版本 315

许可:

GPL-2.0

需要的 Ruby 版本: >= 2.5.0

需要的 RubyGems 版本: >= 2.7.5

相关链接: