RubyGems Navigation menu

dictionaries 0.0.88

这个 Gem 版本已经 yanked(废弃了),他无法提供下载,也无法被其他的 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 0.2.169 - February 24, 2020 (51.0 KB)
  2. 0.0.88 - November 02, 2016 (37.0 KB) 已废弃
显示所有 (425 个版本)

所有者:

Yanked by:

作者:

  • Robert A. Heiler

SHA 256 checksum:

54c64aec10925d4f4627ad1ae97d1f256311e265a65b6da1db96c10712178e77

下载总次数 169,780

这个版本 537

许可:

GPL-2.0

需要的 Ruby 版本: >= 2.3.1

需要的 RubyGems 版本: >= 2.6.8

相关链接: