RubyGems Navigation menu

dictionaries 0.0.79

这个 Gem 版本已经 yanked(废弃了),他无法提供下载,也无法被其他的 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 0.2.179 - November 22, 2020 (54.5 KB)
  2. 0.0.79 - October 05, 2016 (37.0 KB) 已废弃
显示所有 (435 个版本)

所有者:

Yanked by:

作者:

  • Robert A. Heiler

SHA 256 checksum:

50236a67de3136178becd55d436817e7e4787665dd650e8ad47082a3daa77f94

下载总次数 171,640

这个版本 549

许可:

GPL-2.0

需要的 Ruby 版本: >= 2.3.1

需要的 RubyGems 版本: >= 2.6.7

相关链接: