RubyGems Navigation menu

dictionaries 0.0.77

这个 Gem 版本已经 yanked(废弃了),他无法提供下载,也无法被其他的 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 0.2.182 - January 18, 2021 (55.0 KB)
  2. 0.0.77 - September 23, 2016 (37.0 KB) 已废弃
显示所有 (438 个版本)

所有者:

Yanked by:

作者:

  • Robert A. Heiler

SHA 256 checksum:

ec40884ba7b36558e8441b9bab4b8bc7d65082ef3c2c9f324d3cd20f2b064810

下载总次数 172,106

这个版本 550

许可:

GPL-2.0

需要的 Ruby 版本: >= 2.3.1

需要的 RubyGems 版本: >= 2.6.6

相关链接: