RubyGems Navigation menu

dictionaries 0.0.62

这个 Gem 版本已经 yanked(废弃了),他无法提供下载,也无法被其他的 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 0.2.191 - September 05, 2021 (58.0 KB)
  2. 0.0.62 - August 18, 2016 (36.5 KB) 已废弃
显示所有 (447 个版本)

所有者:

Yanked by:

作者:

  • Robert A. Heiler

SHA 256 checksum:

85d67bb6cfefa7a94eb2ed8134dc97b6ca8392e4bd32971002fd7bcab614191f

下载总次数 173,687

这个版本 1,015

许可:

GPL-2.0

需要的 Ruby 版本: >= 2.3.1

需要的 RubyGems 版本: >= 2.6.6

相关链接: