RubyGems Navigation menu

dictionaries 0.0.52

这个 Gem 版本已经 yanked(废弃了),他无法提供下载,也无法被其他的 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 0.2.184 - May 03, 2021 (56.0 KB)
  2. 0.0.52 - August 01, 2016 (36.5 KB) 已废弃
显示所有 (440 个版本)

所有者:

Yanked by:

作者:

  • Robert A. Heiler

SHA 256 checksum:

7f2ef9ecbc26556a6be1bfc17d74eb32a67afb150552473f9c3744ad76932580

下载总次数 172,440

这个版本 589

许可:

GPL-2.0

需要的 Ruby 版本: >= 2.3.1

需要的 RubyGems 版本: >= 2.6.6

相关链接: