RubyGems Navigation menu

dictionaries 0.0.37

这个 Gem 版本已经 yanked(废弃了),他无法提供下载,也无法被其他的 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 0.2.179 - November 22, 2020 (54.5 KB)
  2. 0.0.37 - July 04, 2016 (36.0 KB) 已废弃
显示所有 (435 个版本)

所有者:

Yanked by:

作者:

  • Robert A. Heiler

SHA 256 checksum:

d273fefe8e67976ce952612c657572fbea2e0ff47563f5bd7a738b7d313a871b

下载总次数 171,621

这个版本 1,558

许可:

GPL-2.0

需要的 Ruby 版本: >= 2.3.1

需要的 RubyGems 版本: >= 2.6.6

相关链接: