RubyGems Navigation menu

dictionaries 0.0.27

这个 Gem 版本已经 yanked(废弃了),他无法提供下载,也无法被其他的 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 0.2.177 - September 19, 2020 (52.5 KB)
  2. 0.0.27 - June 05, 2016 (35.5 KB) 已废弃
显示所有 (433 个版本)

所有者:

Yanked by:

作者:

  • Robert A. Heiler

SHA 256 checksum:

708153573aeaea92498a7323fde3e7f3ac9bdae9d978b21c416e87e51b9bb09b

下载总次数 171,383

这个版本 570

许可:

GPL-2.0

需要的 Ruby 版本: >= 2.3.1

需要的 RubyGems 版本: >= 2.6.4

相关链接: