RubyGems Navigation menu

dictionaries 0.0.230

这个 Gem 版本已经 yanked(废弃了),他无法提供下载,也无法被其他的 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 0.2.173 - June 12, 2020 (51.5 KB)
  2. 0.0.230 - January 01, 2018 (40.0 KB) 已废弃
显示所有 (429 个版本)

所有者:

Yanked by:

作者:

  • Robert A. Heiler

SHA 256 checksum:

1d5269f662dbad6c0a0b82475af8070fd015cc1557305c44c2a27bc49886968b

下载总次数 170,687

这个版本 328

许可:

GPL-2.0

需要的 Ruby 版本: >= 2.5.0

需要的 RubyGems 版本: >= 2.7.4

相关链接: