RubyGems Navigation menu

dictionaries 0.0.22

这个 Gem 版本已经 yanked(废弃了),他无法提供下载,也无法被其他的 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 0.2.176 - September 01, 2020 (52.0 KB)
  2. 0.2.175 - August 22, 2020 (52.0 KB)
  3. 0.0.22 - April 14, 2016 (35.5 KB) 已废弃
显示所有 (432 个版本)

所有者:

Yanked by:

作者:

  • Robert A. Heiler

SHA 256 checksum:

5734ea0c96507272b8e1fd64c33d12b064bfbaeff82d9b4dac55defc52f56be2

下载总次数 171,145

这个版本 651

许可:

GPL-2.0

需要的 Ruby 版本: >= 2.3.0

需要的 RubyGems 版本: = 2.6.2

相关链接: