RubyGems Navigation menu

dictionaries 0.0.21

这个 Gem 版本已经 yanked(废弃了),他无法提供下载,也无法被其他的 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 0.2.173 - June 12, 2020 (51.5 KB)
  2. 0.0.21 - March 31, 2016 (35.5 KB) 已废弃
显示所有 (429 个版本)

所有者:

Yanked by:

作者:

  • Robert A. Heiler

SHA 256 checksum:

87dba4d0032420a951423babe8f7aef1fd598d0de7fc5d89b65948f4cd5002f7

下载总次数 170,707

这个版本 713

许可:

GPL-2.0

需要的 Ruby 版本: >= 2.3.0

需要的 RubyGems 版本: = 2.6.2

相关链接: