RubyGems Navigation menu

dictionaries 0.0.204

这个 Gem 版本已经 yanked(废弃了),他无法提供下载,也无法被其他的 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 0.2.173 - June 12, 2020 (51.5 KB)
  2. 0.0.204 - August 28, 2017 (39.5 KB) 已废弃
显示所有 (429 个版本)

所有者:

Yanked by:

作者:

  • Robert A. Heiler

SHA 256 checksum:

46df72ec5d16a1b83ecd2692ae3441eab848404e0d4184541cafac34bb0daa0a

下载总次数 170,691

这个版本 394

许可:

GPL-2.0

需要的 Ruby 版本: >= 2.4.1

需要的 RubyGems 版本: >= 2.6.12

相关链接: