RubyGems Navigation menu

dictionaries 0.0.194

这个 Gem 版本已经 yanked(废弃了),他无法提供下载,也无法被其他的 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 0.2.191 - September 05, 2021 (58.0 KB)
  2. 0.0.194 - July 25, 2017 (39.5 KB) 已废弃
显示所有 (447 个版本)

所有者:

Yanked by:

作者:

  • Robert A. Heiler

SHA 256 checksum:

20b3d2455f85105196cce70506aac8f6dc3c5e78ee08c9f9b5ff1dcebb933101

下载总次数 173,687

这个版本 422

许可:

GPL-2.0

需要的 Ruby 版本: >= 2.4.1

需要的 RubyGems 版本: >= 2.6.12

相关链接: