RubyGems Navigation menu

dictionaries 0.0.185

这个 Gem 版本已经 yanked(废弃了),他无法提供下载,也无法被其他的 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 0.2.192 - October 05, 2021 (58.5 KB)
  2. 0.2.191 - September 05, 2021 (58.0 KB)
  3. 0.0.185 - July 06, 2017 (39.0 KB) 已废弃
显示所有 (448 个版本)

所有者:

Yanked by:

作者:

  • Robert A. Heiler

SHA 256 checksum:

54cc0768b8e949e1e9bdb586d1375e935611fb523de6e2c4036e8b242758fbdf

下载总次数 173,956

这个版本 434

许可:

GPL-2.0

需要的 Ruby 版本: >= 2.4.1

需要的 RubyGems 版本: >= 2.6.12

相关链接: