RubyGems Navigation menu

dictionaries 0.0.184

这个 Gem 版本已经 yanked(废弃了),他无法提供下载,也无法被其他的 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 0.2.160 - November 13, 2019 (50.5 KB)
  2. 0.0.184 - July 06, 2017 (39.0 KB) 已废弃
显示所有 (416 个版本)

所有者:

Yanked by:

作者:

  • Robert A. Heiler

SHA 256 checksum:

0f2143724a3f686b42eea6340ca561c8872e9f66b4b4055371d51207701875de

下载总次数 168,501

这个版本 391

许可:

GPL-2.0

需要的 Ruby 版本: >= 2.4.1

需要的 RubyGems 版本: >= 2.6.12

相关链接: