RubyGems Navigation menu

dictionaries 0.0.172

这个 Gem 版本已经 yanked(废弃了),他无法提供下载,也无法被其他的 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 0.2.161 - December 14, 2019 (50.5 KB)
  2. 0.2.160 - November 13, 2019 (50.5 KB)
  3. 0.0.172 - June 06, 2017 (39.0 KB) 已废弃
显示所有 (417 个版本)

所有者:

Yanked by:

作者:

  • Robert A. Heiler

SHA 256 checksum:

bdb535a891a51e50d9eee27be60324950bb46dadad83b68ab8e702a767ede105

下载总次数 168,571

这个版本 458

许可:

GPL-2.0

需要的 Ruby 版本: >= 2.4.1

需要的 RubyGems 版本: >= 2.6.12

相关链接: